Raad van Europa wil verbod op wi-fi en gsm in klaslokaal

 

Nederlands overheidskennisplatform adviseert in alle stilte en haast onvindbaar een BEL-WIJZER.

(let op! Alleen voor SOMMIGE MENSEN "Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling aan de velden van apparatuur verder te beperken". Aldus het KPF-EMV)

Elektro-overgevoeligheid komt steeds meer voor. Zie het appel van de overheid aan artsen tot serieuze behandeling. Youtube film van de NL overheid


Missie van het Nationaal Platform Stralingsrisico's:

 

... erkenning dat er voldoende goed wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is om het overheidsbeleid te wijzigen ten aanzien van EMV en gezondheidsrisico's.

... de gezondheidsrisico's van Elektromagnetische Velden en Straling onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen, zoals vele EU landen doen.

... een appèl aan de industrie en politiek om ervoor te zorgen dat er veiligere, stralingsarme apparatuur op de markt komt.

... bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen bij mens, dier en plant, die door EMV straling/velden ontstaan.

... informatie verstrekken aan burgers 'hoe om te gaan' met deze voorlopig onveilige techniek.

... samenwerken met nationale en internationale organisaties om de "onzichtbare" en "onderschatte" milieufactor EMV op de politieke agenda te krijgen.

 

 

Belangrijke rapporten en een petitie


Een Nederlandse petitie waar u uw stem kunt laten horen
http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/inhoud/


Een Nederlandse vertaling van het baanbrekende wetenschappelijke artikel 'Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?,' in het toonaangevende blad 'Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012.


Het IARC (International Agency on the Research of Cancer) maakte in mei 2011 bekend dat ELEKTROMAGNETISCHE STRALING  van oa mobieltjes mogelijk kankerverwekkend is en opgenomen is in groep 2b.


PACE (Parliamentary Assembly van de Council of Europe) publiceerde dit persbericht over bescherming tegen elektromagnetische velden

 

Wat doet de EU en hoe staat NL daarin.