Media: Geen GSM in broekzak of BH

BERICHTEN (zie StopUMTS voor een volledig overzicht)

Bekijk ook de compilatie met belangrijke ontwikkelingen in de EU en wereld

Vernieuwde site van   beperkdestraling

Geef je steun aan het witte zone plan - info en ondertekenen
Info pagina van het NPS 'verstandig omgaan met je mobieltje'

NPS, NIBE en StopUMTS verlaten, na 7 jaar, het overleg met de overheid. Hoofdrede: De functie 'bliksemafleider' bleef de boventoon voeren. (ministerie EZ gaf jaarlijks een half miljoen uit om dit platform in stand te houden)

Zeer omstreden kennisbericht over KINDEREN EN EMV (zie berichten 1234,  )

Raad van Europa wil verbod op wi-fi en gsm in klaslokaal - lees verder

Nederlands overheidskennisplatform adviseert ook in alle stilte en haast onvindbaar eenBEL-WIJZER. (let op! Alleen voor SOMMIGE MENSEN "Sommige mensen vragen zich af welke keuzes zij kunnen maken om de blootstelling aan de velden van apparatuur verder te beperken". Aldus het KPF-EMV)

Elektro-overgevoeligheid komt steeds meer voor. Zie het appel van de overheid aan artsen tot serieuze behandeling. Youtube film van de NL overheid
www NPS artikel: Werkwijze Gezondheidsraad en ICNIRP
NPS artikel:  Handelingsperspectieven tot vermindering van blootstelling aan straling en velden
www Nieuwe folder. Wifi op school. ...pak de draad weer op!
www 700% meer bijensterfte in de buurt van zendmasten. (Open het persbericht)
NPS commentaar op het rapport 'Mobiele telefonie en de ontwikkeling van honingbijen

De onderzoekers trokken selectieve conclusies buiten de begeleidingscommissie om!!
www Nederlands overheidskennisplatform adviseert in alle stilte en haast onvindbaar een BEL-WIJZER
(let op! Alleen voor "mensen die zich afvragen hoe zij blootstelling aan zendsignalen van de telefoon kunnen beperken". Aldus het KPF-EMV)
www Een Zembla reportage over de informatie-stilte in NL over deze onveilige technologie. "Ziek van je mobieltje"
www Programma over het plaatsen van zendmasten (convenant )
Zit echter zo in elkaar dat de mast haast altijd geplaatst wordt. 
http://www.nederland2.nl/programmas/4097-de-slag-om-nederland/uitzending/40646?gids=true
www Het 30 puntenplan van Charles Claessens    http://www.hetbitje.nl/Bitje201306.pdf
www http://www.earth-matters.nl/18/straling-en-electrosmog/
www
Heeft u klachten meld het op de site van LEEFMILIEU
www

Onduidelijkheid over veiligheid mobieltje als deze tegen het lichaam wordt gedragen.

Powerpoint van Lucas Reijnders. Lezing op de TU Delft van Lucas Reijnders

PDF Verschenen in het toonaangevende blad 'Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012.
Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?,'
PDF

Het IARC maakte in mei 2011 bekend dat ELEKTROMAGNETISCHE STRALING  van oa mobieltjes mogelijk kankerverwekkend is en opgenomen is in groep 2b.(naast DDT) (International Agency on the Research of Cancer)

PDF PACE (Parliamentary Assembly van de Council of Europe) publiceerde dit persbericht over bescherming tegen elektromagnetische velden
PDF Persbericht dec 2011: Veiliger mobiel bellen adviezen opgesteld door het kennisplatform
The National Cell Phones and Disease Sept 26 2010

Hoe veilig is telefoongebruik nu eigenlijk?
Topical Overview van 19000 onderzoeken
Uitgebreid overzicht Biologische Effecten EMV met verwijzing naar rapporten
Kritiek op Interphone Report
ca. 40 wetenschappers uiten hun bezorgdheid en wijzen het Interphone rapport af
PDF Standpunt Elektro-overgevoeligheid NPS
Naar aanleiding van het Kennisbericht EHS van het Kennisplatform EMV&G 2009
PDF Voortschrijdende tijdperken in kennisontwikkeling EMV&G
"Naar een werkelijkheidsgetrouwe stand van wetenschap. Discussiestuk NPS 2009"
PDF ‘Onderzoek elektromagnetische velden moet nieuwe wegen inslaan’
Opiniestuk Nationaal Platform Stralingsrisico's 2009
PDF
Mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s voor werknemers
Stand van de wetenschap en de visie van bedrijfsartsen 2009
PDF
Gezondheidsklachten door overgevoeligheid voor elektromagnetische velden
Een uitgave van het Platform Gezondheid en Milieu door Maureen Butter en Hugo Schooneveld.
PDF
Electrostress in huis
Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) 2007
PDF
Analyse van 250 EHS patienten en de  survey 2008
Door Hugo Schooneveld en Juliette Kuiper, Stichting EHS 2007-2008.
PDF
Advies Veilige Veldsterktes
Van het Nationaal Platform Stralingsrisico's 2007
PDF
Ervaringen van een Huisarts
Dr. Jean Pilette uit 2007
PDF
De Mobiele Telefoon Folder
Van het Nationaal Platform Stralingsrisico's 2007
PDF
Wetenschappelijke Argumenten die het Voorzorgprincipe Rechtvaardigen
Dr. Roger Santini 2006

PDF Subtiele elektrobiologische effecten Ing. Gerrit Teule 2009
PDF
Position paper UMTS, Omgaan met Onrust Drs. Ing. Jan van Gils 2007
PDF
De Blokkendoos, Membranen en de Gezondheidsraad Ing. Gerrit Teule 2007
PDF
EM velden Feiten en Fabels Ing. Gerrit Teule 2006
PDF
De Invloed van Elektromagtnetische Straling op de Mens Drs. Ing. Jan van Gils 2001


INTERNATIONAAL:
PDF Progressive stages in world-wide knowledge development regarding Electromagnetic Fields & Health
NPS's aim and call for action: With this paper the Dutch National Platform on Radiation Risks aims to improve public awareness of the successive stages of development of knowledge about the domain of EMF&H which have occurred in recent decades.
PDF Reaction of the National Platform on Radiation Risks to ICNIRP
Reaction of the Dutch National Platform on Radiation risks on the draft ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 kHz).
PDF
“Research electromagnetic fields should find new paths forward”
Opinion Paper National Platform on Radiation Risks 2009
PDF Cell Phone Radiation
Science Review on Cancer Risks and Children's Health
PDF
The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
Exposure to High-Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences 2009.
PDF Athermischer Wirkungen elektromagnetischischer Felder im Mobilfunkbereich
UNI Wien die Professoren Mosgöller, Kundi und Gerner erneut nicht-thermische Wirkungen 2009
PDF BEMS - BIOEM 2009 Davos juni 2009 abstracts en hier het programma
Joint Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association
PDF International Non-Ionizing Radiation and Health Workshop - Brazil, May 18 and 19, 2009
Workshop Ministério Público do RS, Rua A. Figueiredo Pinto 80, P. Alegre, RS, Brazil.
PDF
The Birds, the Bees and Electromagnetic Pollution
Door Dr. Andrew Goldsworthy Mei 2009
PDF
Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data
Vini G. Khurana, PhD, Charles Teo, Michael Kundi, Lennart Hardell, Michael Carlberg, 2009
PDF
Wieso unsere Grenzwerte den Bürger nicht schützen
Biologischer Effekten
PDF
Leukemie in de nabijheid van ELF velden
Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen) dec 2008
PDF
Preliminary Report Euro Parlement
Preoccupations concerning the effects on human health  of electromagnetic fields dec 2008
PDF
Moties van het Euro Parlement
Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010
PDF
The Electromagnetic Fields Issue
Commission of the European Communities 2008
PDF
EHS patiënten toegenomen tot 3,5%
EHS patiënten gestegen naar 3.5% van de bevolking 2008
PDF
The Bioelectromagnetics Society Meeting
An independent organization of biological and physical scientists, physicians and engineers, juni 2008
PDF
Congress te Tessaloniki
De effecten van Elektromagnetische straling mei 2008
PDF
The Cell Phone and the Cell
Door Dr. Andrew Goldsworthy Mei 2008
PDF
Why mobile phone masts can be more dangerous than the phones
Door Dr. Andrew Goldsworthy Maart 2008
PDF
Non Thermal Effects
Door Michael Bevington 2008
PDF
Mobile Phones and Brain Tumours
Door Dr. Vini G. Khurana, MBBS, BSc 2008
PDF
Bioinitiative Report, Conclusions, Het Complete Rapport
Door Sindy Sage en 14 wetenschappers 2007
YouTube
The BioInitiative Report, interview 2008
PDF
The Dangers of Electromagnetic Smog
Door Dr. Andrew Goldsworthy Augustus 2007
PDF
The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields
Door Dr. Andrew Goldsworthy 2007
PDF
Citywide Wireless Broadband Internet Access Network
Door Dr. Magda Havas 2007
PDF
Eurobarometer Rapport Electromagnetische Straling
Door de Europese Commissie 2007
PDF
WHO Workshop on Electrical Hypersensitivity
Door de World Health Organization 2004-2006
PDF ECOLOG Handbuch Komplett
Door het ECOLOG-Instituut 2006
PDF
WHO Factsheet 296
Door de World Health Organization 2005
PDF
Gezondheid en Electromagnetische Straling
Door de Europese Commissie 2005
PDF
REFLEX Studie Final
Door de Europese Commissie 2004
PDF
Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (0 Hz to 300 GHz)
Door de Europese Commissie 2002
PDF
Het Stewart Report
Stewart Report door Sir William Stewart Chairman IEGMP 2000

Samenvatting van vele rapporten per deelonderwerp (20156 publicaties, dec 2014)

GEZONDHEIDS EFFECTEN:
www Epidemiologische Studies
www
In Vivo Studies
www
In Vitro Studies
www
In Utero Studies
www
Menselijke Studies
www
Dosimetrische Studies
www
Diverse Studies


www
Laag Frequent Studies
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN:
www
Expressie van Genen en DNA
www
Celgroei, Proliferatie en Tumoren
www
Cellulaire Functies
www
Bloed-Hersen Barrière
www
Calcium Efflux
www
ODC (ornithine decarboxylase)
www
Reproductieve Cellen
www
Hormonen, Eiwitten en Enzymen
www
Centraal Zenuwsysteem
www
Gedrag
www
Hoofdpijn, Oog en Oor Problemen
www
Bloedsomloop en Bloeddruk